แก่งแม่ฟ้า หลวง เชียงราย

แม่ฟ้า – วิวที่สวยของเมืองเชียงราย – สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเชียงราย
แม่ฟ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากของเมืองเชียงราย ประเทศไทย โดยมีวิวที่งดงามของเทือกเขาและท้องฟ้า สามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบจำลองของเมืองเชียงรายและเมืองใกล้เคียงได้อย่างชัดเจนทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเชียงราย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าของแม่ฟ้า หรือต้องการสัมผัสกับธรรมชาติของเชียงรายสามารถเข้าสู่หมู่บ้านของชนเผ่าแม่ฟ้าและสัมผัสกับวิถีชีวิตของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของเทือกเขาและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว สำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายทางการเดินป่ามากขึ้นสามารถเข้าสู่หมู่บ้านของชนเผ่าแม่ฟ้าและสัมผัสกับวิถีชีวิตของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของเทือกเขาและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว